Narodil jsem se 1. září 1978 v Šumperku, vystudoval jsem Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Mohelnici a následně Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Informační management/marketing.

Během studií a několik let poté jsem podnikal v oblasti tvorby počítačového software. Také jsem v této době spolupracoval na projektech zaměřených na podporu finanční gramotnosti a podnikavosti žáků základních škol.

V roce 2005 jsme se s manželkou přestěhovali do Českých Budějovic, odkud pochází její rodina. Bydlíme v Nemanicích a máme dvě školou povinné děti – Jakuba a Kateřinu.

Ihned po přestěhování jsem nastoupil na Jihočeskou univerzitu, kde jsem vystudoval doktorské studium. Působil jsem zde ve funkci proděkana pro zahraniční vztahy na Ekonomické fakultě a vedl jsem sedm let vedu katedru obchodu a cestovního ruchu.

Svou práci mám rád a nejvíce mne na ní baví to, jak se lidé kolem mne rozvíjejí – studenti i kolegové. A protože mám rád změnu, tak mne naplňují i nové poznatky, se kterými se setkávám, a jejich převádění do praxe.

Profesně v oblasti výzkumu již také delší dobu spolupracuji přímo s městem České Budějovice v oblasti lepšího poznání turistů, kteří sem přijíždějí, a vyhodnocení ekonomických dopadů cestovního ruchu pro město. Podobně je tomu s dalšími jihočeskými městy, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a agenturou CzechTourism.

Mezi mé koníčky patří fotografování přírody a detailů, běh a četba.

Do politiky jsem vstoupil v roce 2018 zejména proto, že mi chybí využití nových poznatků v praxi a zapojení charakterních a schopných lidí do veřejného rozhodování.

V komunálních volbách jsme se v Českých Budějovicích dostali do zastupitelstva a od listopadu 2018 působím ve funkci náměstka pro školství a sport, sociální věci a cestovní ruch.

Hodnoty, ke kterým se hlásím

  • Věřím, že v lidech je mnoho pozitivního potenciálu a je nutné správné prostředí, aby se tento potenciál rozvinul.
  • Věřím, že politika a rozhodování by měly být především o faktech a rozumu, nikoliv o emocích a demagogii.
  • Věřím, že lidská společnost potřebuje ke svému fungování svobodu, spolupráci, diskusi, slušnost a respekt k ostatním.
  • Věřím, že před zákonem si občané mají být rovni.
  • Věřím, že stát má občanům efektivně a hospodárně sloužit a poskytovat veřejné služby, nikoliv z pozice síly vládnout a svévolně omezovat jejich svobody.
  • Věřím, že podnikání je zdrojem bohatství naší společnosti, ale stát by měl podporovat pouze rozvoj prostředí pro podnikání, malé podniky a nenarušovat trh.
  • Věřím, že sociální zabezpečení by mělo solidárně zajišťovat především základní potřeby a důstojnost, motivovat k soběstačnosti a pomáhat znevýhodněným.
  • Věřím, že Česká republika by měla být hrdým a sebevědomým členem NATO a Evropské unie, který nejen přijímá, ale i dokáže dávat.
  • Věřím, že můžeme být hrdí na práci našich předků a nebát se budoucnosti.
RSS