Moderní město pro všechny generace

Fungování města není pouze o úsporách za každou cenu, ale především o hodnotě pro občany. Město má být moderní a krásné. Má také využívat nejnovější technologie a poznatky urbanistiky ke svému rozvoji a podporovat místní aktivity obyvatel (sport, kultura) včetně nutných investic. 

Bohužel mám velmi často pocit, že místo chytrých a odvážných řešení se zde hledají řešení nejméně pracná. Je tedy třeba, abychom se nebáli vytvoření dlouhodobé a ambiciózní vize města a promyšlených investic do infrastruktury, startovacího bydlení pro přilákání a udržení profesionálů v chybějících oborech i řešení veřejného prostoru – parků, soutoku Malše a Vltavy.

Zlepšení dopravy v Českých Budějovicích

Město má v dopravě k obyvatelům velký dluh. České Budějovice jsou nadměrně zatíženy především tranzitní dopravou. Dopravní stavby trvají dlouho, proto jediné rychlé řešení, které by městu ulevilo, spočívá v rychlém vybudování záchytných parkovišť na kraji města pro osobní i nákladní auta, jeho propojení s městskou hromadnou dopravou a dobudování cyklostezek.

To vše musí fungovat dostatečně motivačně, například za pomoci kombinovaného celodenního parkování a jízdenky na MHD zdarma nebo zajištěním parkování nákladních aut mimo Dlouhou louku. A mezitím samozřejmě intenzivně pracovat na obchvatu Českých Budějovic.

Kvalitní školství

Město jako zřizovatel základních a mateřských škol ale může výrazným způsobem ovlivnit, jak budou vypadat nejen kapacity a budovy škol, ale i vzdělávání samotné. A mělo by být naší ambicí, aby školství ve městě, kde tak dlouho funguje pedagogická fakulta, patřilo mezi ta nejlepší u nás.

Proto je třeba využít spolupráce s Jihočeskou univerzitou k tomu, aby i ostatní školy dětem mohly zprostředkovat nejen kvalitní vědomosti, ale aby také využívaly nejnovější pedagogické poznatky a rozvíjely praktické dovednosti – například finanční a právní gramotnost.

Přátelská a transparentní radnice

České Budějovice hospodaří s více než 2 miliardami korun ročně, což představuje na občana přibližně 20 tisíc. Mimo této částky jsou další prostředky skryty v městských společnostech. To není málo peněz. Co za to jako občané dostáváme za hodnotu? A je nad těmito prostředky dostatečná kontrola? K tomu je třeba nastavit správné mechanismy řízení – například formou měřitelných indikátorů rozvoje města v různých oblastech.

Dále je nutné zlepšit komunikaci radnice směrem k veřejnosti, nejlépe formou vydávání městského zpravodaje a zatraktivnění webových stránek.

Respektování potřeb obyvatel

Město není jenom centrum a různé skupiny obyvatel mají různé potřeby. V Nemanicích se teď například řeší stavby obrovských logistických center u Makra a u silnice na Lišov, které mohou mít významné dopady na život místních obyvatel.  

To je třeba respektovat a systematicky a s předstihem se tím zabývat. Proto by mělo probíhat pravidelné reprezentativní dotazování občanů a nastavení priorit v rozvoji města podle jeho výsledků a místních potřeb

Město také celkem rychlým tempem stárne a potřeby různých věkových skupin se vyvíjejí. Proto je třeba podpořit speciální zařízení, jako jsou například mateřská centra nebo zázemí pro seniory.

Elektronizace služeb pro občany 

Moderní svět je o informacích a asi všichni chceme mít možnost si vyřídit celou řadu věcí přes internet z pohodlí domova. Proto budu prosazovat funkční řešení portálu pro obyvatele města s elektronickým řešením běžných služeb, aby se omezila zbytečná byrokracie. 

Stejně tak je třeba vyřešit vztah města, podnikatelů a majitelů nemovitostí, aby s nimi město jednalo férově a bez zbytečného papírování.

Spolupráce

České Budějovice nejsou ve vzduchoprázdnu, jsou metropolí jižních Čech. Aby se rozvíjely, potřebují umět účinně spolupracovat s krajem, státem i okolními obcemi, ale také s dalšími partnery, jako jsou podnikatelé, spolky, vysoké školy, neziskové organizace a veřejné instituce. 

Tato spolupráce je prozatím opomíjená, ale jde to snadno zlepšit. Inspirací zde mohou být zkušenosti STAN v jiných městech, ale také například rakouské město Linec, které na tom systematicky dlouhodobě pracuje a má také jasné výsledky.

Větší zapojení občanů do politiky

Politika je pro spoustu lidí sprosté slovo. I mne řada mých přátel od politiky zrazovala. Ale věřím tomu, že bez zapojení slušných a schopných lidí do veřejného života se nemůžeme jako společnost pohnout dopředu. 

Proto je potřeba, aby se otevřely dveře politiky pro kohokoliv, kdo je aktivní a schopný. A k tomu já osobně, i hnutí STAN, rádi dáme příležitost komukoliv, kdo bude vyznávat obdobné základní hodnoty a prokáže své schopnosti.

V těchto komunálních volbách proto spolupracujeme s hnutím Čisté Budějovice, které nás přesvědčilo o svých schopnostech a zápalu pro věc.

RSS