Jak bojujeme s koronavirem – část 1

Za minulý týden se toho stalo tolik, že mi to připadá jako celý rok. Jeden den jsem si třeba spočítal, že jsem měl přes 40 telefonátů. Ale ačkoliv to bylo velmi stresující, zároveň se spousta věcí povedla a celkově ve mně zanechává kladné pocity.

Na začátku března nám začalo být pomalu jasné, že se řítíme v souvislosti s pandemií Covid-19 do velkého průšvihu. Zavřely se školy, totálně selhalo zásobování ochrannými prostředky a začínaly pomalu docházet i zásoby, které si naše organizace poskytující sociální a zdravotní služby v Českých Budějovicích prozíravě vytvořily.

Nejednalo se pouze o tolik skloňované respirátory a roušky, ale chybělo téměř vše – ochranné jednorázové rukavice, obličejové štíty a brýle, dezinfekce. A navíc k tomu byly pouze sliby dodávek, které se neuskutečnily. Dokážete se tedy představit tu frustraci několika stovek pracovníků, kteří pracují s tou nejvíce ohroženou skupinou, seniory, a přitom nejsou schopni minimalizovat rizika své ani jejich nákazy.

Nezbylo tedy nic jiného, než se o sebe postarat sami. Což ovšem pro město velikosti Českých Budějovic znamená například zajištění kapacit a dodávek v řádu desítek tisíc roušek týdně jenom pro sociální služby. A protože globální situace ohledně nákupu je velmi nejistá a my chtěli stabilní a rychlé dodávky, rozhodli jsme se orientovat hlavně na lokální zdroje. Vždyť jsme národ kutilů a improvizace nám není cizí.

Co jsme tedy, zejména v oblasti sociálních služeb, udělali?

 • Sešli jsme se s poskytovateli pobytových i terénních sociálních služeb, abychom zjistili a prodiskutovali jejich potřeby. Vytvořili jsme si dál skupinu na WhatsAppu, takže komunikace se všemi byla a je velmi živá – do dnešního dne jí prošlo přes 600 zpráv. To se poté ukázalo jako velmi užitečné třeba pro rychlou koordinaci dodávek.
 • Nákupy pro seniory začal aktivně organizovat Nadační fond Jihočeské naděje. S těmi jsme se tedy dohodli na zapojení dobrovolníků z ADRY pro posílení jejich fungování. Když se někdo do něčeho smysluplného pustil, nechtěli jsme nikde dál tříštit síly, ale naopak to maximálně podpořit.
 • V sobotu 14. března se také rozběhly dvě městské informační linky – jedna obecná, druhá pro seniory. V dalším týdnu k nim přibyla ještě linka psychosociální pomoci, kterou rozjel Český červený kříž.
 • Začali jsme hledat průmyslové výrobce roušek a dalšího chybějícího materiálu – v tomto se na nás usmálo štěstí, přes Biologické centrum Akademie věd jsme se dostali na firmu nanoSPACE, která nejdřív byla schopná zajistit zásoby látky a výrobní kapacitu na 3000 nanoroušek, dále pak až na dalších 120 000. Celé to začalo telefonickým kontaktem v sobotu 14. března, v úterý 17. března už jsme měli ušitou první dávku 2000 nanoroušek. Hned v pondělí také rozjely výrobu a dodávky látkových roušek i budějovické firmy Texsr s.r.o. a FN spol. s r.o. Tím jsme se dostali na výrobní kapacitu v řádu cca 2 – 3 tisíce roušek denně. Celkem jsme tak během prvního týdne měli kolem 9 tisíc roušek. Díky tomu jsme byli schopni vybavit vlastní sociální služby, zdarma jsme pomohli i Zdravotní záchranné službě, Nemocnici ČB a v pátek jsme zavezli nanorouškami i lékárny.
 • Domluvili jsme se s ADROU na aktivizaci dobrovolníků, protože klíčový byl čas a ani průmyslové kapacity nebyly schopné vyrábět v tak krátkém čase natolik rychle, aby uspokojily všechny potřeby – mimo zdravotnických a sociálních služeb bylo potřeba vybavit například řidiče v MHD, městskou policii, zaměstnance magistrátu a samozřejmě i občany. V sobotu tak látkové roušky dostávali díky ADŘE a Městské charitě i senioři při nákupech.
 • Do šití se také velmi aktivně zapojilo Jihočeské divadlo, které během prvního týdne ušilo asi 800 látkových roušek – včetně speciálních roušek pro děti.
 • Díky vytvořené síti organizací a dodavatelů se nám také občas podařilo zajistit nečekané – takže jsme získali ve větších množstvích ochranné štíty, brýle, rukavice pro terénní sociální služby i ochranné obleky pro ZZS. Velké poděkování v tomto patří jak Akademii věd, která poskytla své nepotřebné zásoby, tak i dalším.
 • S domovy pro seniory jsme se rozhodli směřovat co nejvíce k ostrovnímu provozu, tj. mít dostatečnou zásobu látkových roušek, které jsou opakovaně použitelné. To se v podstatě během týdne podařilo.
 • Rozjela se také informační kampaň zaměřená na seniory, bylo vytištěno 10 tisíc letáků díky tiskárně InPress, které se během týdne téměř úplně rozdaly.
 • Dvě školy – ZŠ Pohůrecká a MŠ Sedmikráska – začaly fungovat ve dvacetičtyřhodinovém režimu pro zajištění hlídaní dětí pracovníků IZS.
 • V rámci krizového štábu se upřesnila jasná pravidla pro sběr požadavků z ORP České Budějovice (na email krizovy.stab@c-budejovice.cz) i distribuci. Cílem je postupně vybavit potřebnými ochrannými prostředky zdravotníky i další ohrožené profese a obyvatele.
 • A určitě jsem ještě na něco v tom množství zapomněl 🙂

Během tohoto zvláštního týdne jsme si dokázali, že v takové krizové situaci jsme schopni spolupracovat a mít rychlé a hmatatelné výsledky. Zvlášť, když se podaří dát dohromady skupinu lidí, jako se to povedlo nám. A to bez ohledu na politickou příslušnost.

To je určitě něco, co má hodnotu samo o sobě. Naplňuje mne to také optimismem – když jsme dokázali toto, určitě se zvládneme úspěšně poprat i s tím, co nás čeká dále.

Práce totiž zdaleka nekončí. Problémů k vyřešení je stále celá řada:

 • Dlouhodoběji stabilizovat provoz sociálních služeb ve městě a co nejvíce ochránit ohrožené seniory.
 • Racionálně dovybavit všechny profese i obyvatele vhodnými ochrannými prostředky v závislosti na míře rizika.
 • Umožnit bezproblémové fungování integrovaného záchranného systému.
 • Podpořit naše školy v digitalizaci a vzdělávání na dálku.
 • Vymyslet podporu podnikatelů v cestovním ruchu, kteří jsou současnou situací významně ekonomicky postiženi.

Tak držte palce, ať se nám to společně podaří. A budu rád za podněty, které s vyřešením těchto problémů pomohou.

Taxík Maxík nově v Českých Budějovicích

Od ledna se v Českých Budějovicích spouští nová služba pro seniory – Taxík Maxík. Jeho služeb mohou využívat osoby s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, které jsou starší 65 let nebo jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P včetně doprovodu k cestám po městě a blízkém okolí, kam jezdí MHD.

Cena přepravní služby je stanovena v jednotné výši, a to 60 korun na osobu za jednu jízdu v maximální délce 60 minut včetně případné čekací doby. Tato cena, která je konečná, bude řidiči uhrazena v hotovosti při výstupu z vozidla. Taxík bude provozovat Městská charita a město bude na jeho provoz významně finančně přispívat.

Služba se objednává telefonicky nejlépe 48 hodin dopředu, více informací je na stránkách Městské charity České Budějovicích.

Speciální automobil pro seniory darovala Nadace Charty 77 a řetězec lékáren Dr. Max.

Roční bilancování v Českých Budějovicích

Rok se s rokem sešel a je čas na zhodnocení našeho ročního působení v zastupitelstvu a radě našeho krajského města.

Byl to rok turbulentní. Poprvé jsme se jako STAN dostali do zastupitelstva, a to se ziskem 6,47 %, tj. 3 mandátů. Kandidovali jsme společně s místním novým hnutím Čisté Budějovice, se kterým úzce spolupracujeme i nadále. A byl to rok, kdy jsme se učili a snažili porozumět tomu, jak taková komunální politika na úrovni velkého města funguje. Někdy úspěšněji, jindy méně. Ale stále na sobě pracujeme.

Rozložení sil v zastupitelstvu nás dovedlo ke koalici s hnutími Občané pro Budějovice, koalicí Společně pro Budějovice (TOP09 a KDU-ČSL) a ANO 2011. V opozici zůstala ODS, Piráti a KSČM.

V radě města jsem díky tomu získal pozici náměstka pro školství, sociální věci a cestovní ruch. Můžu tak ovlivňovat rozhodování na úrovni nejužšího vedení města, což jsme před volbami vůbec neočekávali. Vnímám to hlavně jako odpovědnost, protože řada rozhodnutí není vůbec jednoduchá a většinou je to o kombinaci pro a proti různých variant – z těch velkých zmiňme například multifunkční sportovní halu nebo letiště. Ale na druhou stranu můžeme dost věcí ovlivnit, což mne naplňuje mírným optimismem, že politiku jde dělat slušně a s výsledky pro občany.

Co se zatím podařilo na městě změnit v jednotlivých oblastech našeho dlouhodobého volebního programu:

 • Zlepšení dopravy a parkování – otevření nové části parkoviště Jírovcova s kapacitou navýšenou na 438 parkovacích míst, příprava parkovacích domů, zvýšení kapacity parkoviště a nové zastávky MHD na Dlouhé louce, dokončení a schválení Strategického plánu udržitelné mobility, příprava strategie rozvoje MHD v Českých Budějovicích, zavádění chytrého řízení křižovatek, oprava Mánesovy ulice, zapojení města jako významného aktéra do přípravy Vltavské cyklostezky z Nové Pece až do Týna nad Vltavou
 • Přátelská a transparentní radnice – příprava nových webových stránek (nové technické řešení, na vzhledu a zpřehlednění se pracuje), příprava centralizace vybraných agend pro příspěvkové organizace pro dosažení úspor a zpřehlednění jejich hospodaření, strojově zpracovatelná otevřená data ze zasedání zastupitelstva města, revize dotačních programů a pravidla pro omezení střetu zájmů při rozhodování o dotacích
 • Promyšlené investice pro rozvoj metropole – realizace architektonické soutěže na revitalizaci parku Dukelská, spuštění soutěžního dialogu pro rekonstrukci KD Slávie, příprava střednědobých investičních plánů města a dalších organizací pro oblasti školství, sportu a sociálních věcí, otevření nového pavilonu MŠ Sedmikráska, realizace sportovních a přírodních zahrad u ZŠ, výstavba atletického koridoru u ZŠ O. Nedbala, podpora rozvoje vodáckého areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném
 • Aby město pomáhalo – zrušení poplatků za odpad pro děti do jednoho roku a od roku 2020 i pro seniory, podpora spolků formou dotací a zavedení nových dotačních titulů např. pro seniory nebo taneční a estetické sporty, investice do zkvalitnění péče v domovech pro seniory, výrazné navýšení dotací na terénní a odlehčovací sociální služby, příprava dostupného bydlení a řešení bytové nouze
 • Veřejný prostor pro život – nová mola na řece, odstranění části zábradlí u slepého ramene, více zeleně na náměstí a květiny v centru, výsadba stromů, omezení dopravy na náměstí v době adventu
 • Podpora kultury, sportu a cestovního ruchu – dotační programy pro sportovní kluby a kulturní akce, umožnění víceletých grantů, rozvoj venkovních sportovišť, otevření Žižkárny jako kulturně-kreativního centra
 • Chytří lidé, chytré město – rozšíření spolupráce s Jihočeskou univerzitou v oblasti školství a inovativního podnikání, zpracování koncepce rozvoje mateřského a základního školství v Českých Budějovicích, průzkum klimatu na školách, podpora inovativních projektů ve školách se zaměřením na 3D technologie, robotiku a jazyky, vstupní studie pro využití principů smart city
 • Čisté životní prostředí – nový způsob sběru tříděného odpadu v části města, zapracování požadavků na lepší hospodaření s vodou a využití obnovitelných zdrojů do připravovaných investičních záměrů města, realizace opatření pro energetické úspory ve školách

Mimo školství, sportu, sociálních věcí a cestovního ruchu, kde působím přímo, se snažíme naplňovat náš předvolební program i v oblastech, které nemáme přímo na starosti. Je to hodně o přesvědčování a vysvětlování. A také o dobré přípravě našich záměrů, abychom je dokázali zargumentovat a prosadit.

Také je nutné objektivně přiznat, že za leccos vděčíme spolupráci s našimi partnery a přípravě našich předchůdců – bez nich by například neexistovala projektová příprava, která je nutnou podmínkou realizace investičních projektů v tomto roce. Příští rok je však první, kdy máme šanci připravit od začátku rozpočet dle našich představ, proto doufáme, že budeme moci výčet reálných výsledků příští rok ještě významně rozšířit.

Zároveň je řada věcí, které, zcela upřímně, zatím nefungují zcela dle našich představ. Na poslední chvíli jsme zrušili veřejnou zakázku na Multifunkční centrum Dlouhá louka, když se ukázalo, že k projektu nemáme úplné informace. Vzali jsme si z toho ponaučení, že podobně významné investiční záměry je třeba pečlivě připravit a nelze zanedbat a přeskočit klíčové počáteční kroky – zejména širší vyjasnění otázek proč danou investici potřebujeme a co by měla splňovat (takových kostlivců v současnosti vypadává ze skříně více). Následně by měl být dostatečně transparentní i proces návrhu a projektování investice. V tomto ohledu je slibné například řešení KD Slávie formou soutěžního dialogu jako cesta i pro jiné investice.

Hodně problematická se jeví také situace kolem Jihočeského letiště České Budějovice. V něm má město 50% vlastnický podíl, nicméně pozemky, na kterých letiště je, jsou plně ve vlastnictví kraje. Město se doteď tedy z 50 % podílelo na krytí provozní ztráty, což jen v roce 2019 dělalo cca 25 milionů Kč. Do budoucna to vypadá, že požadavky letiště by měly být ještě větší, nicméně přínosy pro České Budějovice jsou dost diskutabilní. Proto bude nutné podíl města poměrně rychle dořešit a vyjednávání s krajem jednoduché nebude.

Také se zatím moc nedaří změnit komunikaci města navenek. Hodně by se mi líbil třeba chytrý emailový newsletter, do kterého by bylo možné si vybrat témata a části města, ke kterým by se pak obsah filtroval. Nebo tištěný čtvrtletník pro seniory. A samozřejmě nové webové stránky s lepším designem a přehlednější strukturou. Tak snad se podaří dosáhnout některých z těchto výsledků už v příštím roce.

Co mne také dost trápí, je fungování magistrátu, využití dostupných dat a rozpočet. Chybí mi přehlednější logika ve struktuře rozpočtu a možnost srovnání výkonnosti s jinými městy. Moc hezky to má například Plzeň, i když z mého pohledu by bylo lepší některé pohledy kategorizovat z hlediska potřeb obyvatel města. Jakmile totiž dojde na rozpočtové škrty, můžeme postupovat logicky od méně podstatných funkcí města.

Minimálně za své oblasti se o podobné srovnání výkonnosti budu snažit – u škol by to mělo být například z pohledu hospodaření, relativních ukazatelů k pedagogickému procesu (průměrný počet žáků na pedagoga, apod.) a měkkých ukazatelů např. ke klimatu školy. To vše by mělo sloužit pro systém hodnocení ředitelů. A obdobně i v dalších oblastech, například u domovů pro seniory.

Mám-li to uzavřít, práce je ještě hodně. Bohužel nebylo v některých oblastech na co moc navazovat, takže je třeba dávat dohromady rozvojové koncepce prakticky od nuly a trpělivě budovat důvěru u partnerů – škol, podnikatelů v cestovním ruchu, sportovních klubů i organizací poskytujícími sociální služby. Bez toho se dopředu nehneme a nebudeme ani pro obyvatele, ani pro další subjekty čitelní a důvěryhodní.

Školství v Českých Budějovicích – kam a jak dále?

V současnosti se celkem intenzivně zabývám tím, jak dlouhodobě nastavit a zlepšit systém fungování základních a mateřských škol v Českých Budějovicích. Máme jich tu totiž opravdu hodně (16 ZŠ, 15 samostatných MŠ zřizovaných městem), často s velmi rozdílnými podmínkami z hlediska vybavení, naplnění kapacit, zaměření nebo skladby žáků.

Od svého nástupu do funkce jsem jich většinu, bohužel ještě ne úplně všechny, navštívil a diskutuji toto téma s řediteli i učiteli. Nyní tedy konečně nazrál čas na to, podělit se o některé, stále ještě pracovní, výstupy. A budu rád, pokud svými názory a komentáři přispějete i vy, protože se školství týká mnoha z nás a různé pohledy mohou přispět k jednoznačně lepšímu výsledku.

Vize budějovického školství

Věřím tomu, že úkolem škol je nejen předání nějaké sumy vědomostí, ale že je jejich úloha mnohem širší. Pro mne osobně tato úloha spočívá především v rozvoji dovedností jako jsou komunikace, spolupráce, kritické myšlení, finanční a právní gramotnost apod.

Spoustu toho lze najít například i v úvodní části školského zákona a v dalších strategických dokumentech týkajících se školství, ale tam je to popsáno přece jenom dost obšírně, takže jsem to zkusil formulovat co nejkratším způsobem:

Mateřské a základní školy v Českých Budějovicích pomáhají všem dětem moderním a atraktivním způsobem získávat znalosti a rozvíjet dovednosti potřebné pro úspěšný život. To vše v bezpečném prostředí, dobře dostupném od místa bydliště.

Školství v Českých Budějovicích stojí na zásadách respektu k žákům i pedagogům, kteří se přímo podílejí na jeho rozvoji.

Východiska

Jakékoliv dlouhodobé plány, školství nevyjímaje, by měly vycházet z porozumění stávajícímu stavu. Proto je užitečné si shrnout některé základní silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení.

Ty již byly konzultovány s řediteli škol, ale zcela určitě lze ještě něco doplnit či upřesnit.

Silné stránky:

 • Dostatečná celková kapacita MŠ a ZŠ
 • Dobrá demografická struktura pedagogů na MŠ a ZŠ (výrazně nižší průměrný věk oproti celorepublikovému průměru)
 • Propojenost s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity (fakultní školy, absolventi zůstávající v Českých Budějovicích)
 • Velmi slušná vybavenost většiny MŠ a ZŠ (technika, didaktické pomůcky, jídelny)

Slabé stránky:

 • Dílčí nevyváženost potřebných kapacit MŠ a ZŠ z pohledu dostupnosti (spádovost)
 • Nevyváženost školských obvodů z hlediska sociálního složení žáků, tj. výrazně vyšší podíl sociálně znevýhodněných žáků v některých školách
 • Dopravní přístupnost škol, zvláště pro osobní dopravu
 • Neexistující koncepce rozvoje školství na základě objektivních dat (klima a kvalita škol, hodnocení ředitelů, investiční potřeby)
 • Duplicita řešení mnoha agend na jednotlivých školách (pojištění, GDPR, právní služby, údržba) a zbytečné náklady
 • Vysoká byrokratická zátěž ředitelů (veřejné zakázky apod.)
 • Podfinancování u nepedagogických pracovníků (školní jídelny, administrativní personál)
 • Chybějící specializované učebny a tělocvičny u některých škol
 • Horší získávání učitelů s některými aprobacemi (matematika, fyzika, chemie)
 • Velký počet dětí z okolních obcí (cca 2000 ze 197 obcí) a nulové finanční plnění

Příležitosti:

 • Centralizace vybraných agend
 • Využití dotačních prostředků pro rozvoj škol – měkké projekty, investice
 • Nové technologie – úspory energií apod.

Ohrožení:

 • Nevyvážený geodemografický vývoj populace dětí v částech Českých Budějovic a okolních spádových obcích
 • Financování školství

Rozvojový program „Vzdělané Budějovice“

Výsledkem mých úvah k rozvoji školství je sedm základních oblastí, na které je třeba se z pohledu města zaměřit a nasměřovat do nich úsilí i finanční prostředky. Trošku nadneseně jsem tento program nazval „Vzdělané Budějovice“. Protože to je přesně ten výsledek, který od něj očekávám.

1. Zlepšení kvality vzdělávání a klimatu ve školách

Myslím, že bychom měli chtít pro naše děti to nejlepší. A základem dobře fungujícího vzdělávání jsou podle mého spokojení učitelé, kteří mají k dispozici dostatečnou podporu a nástroje.

Proto sem patří např. tématická podpora vybraných oblastí vzdělávání, jako je vztah k městu, polytechnická výchova, finanční a mediální gramotnost, environmentální výchova, sportovní aktivity nebo primární prevence a podpora vzdělávání specifických cílových skupin.Tato oblast také zahrnuje například i zvýšení atraktivity práce ve školství, podporu inovací ve vzdělávání nebo pravidelné hodnocení škol.

2. Centralizace vybraných agend z důvodu dosažení ekonomických úspor

 • Řadu služeb nyní školy nakupují každá zvlášť, což není příliš efektivní. Zároveň se od ředitelů očekává, že budou odborníky na stavby nebo veřejné zakázky.
 • To je potřeba změnit a zcentralizovat, aby se ušetřené prostředky daly ve školství využít smysluplněji. Například na odměňování nepedagogických pracovníků.

3. Promyšlené investice do budov a vybavení

 • Investice musejí vycházet z reálných potřeb – například z očekávaného vývoje počtu dětí v dané lokalitě, stavu školy a dlouhodobého plánu rozvoje škol.
 • Tyto priority musí být pro školy jasně čitelné a dlouhodobě srozumitelné.

4. Posílení spolupráce s Pedagogickou, Teologickou a Zdravotně sociální fakultou JU

 • Díky spolupráci s Jihočeskou univerzitou máme například velmi zdravý věkový průměr u pedagogů na základních a mateřských školách ve srovnání se zbytkem ČR. Zároveň díky univerzitě můžeme aplikovat ty nejnovější poznatky, využívat aplikovaný výzkum i zapojit studenty.

5. Podpora fungování komunit praxe pro pedagogy i vedení škol

 • I samotné školství se musí učit. A nejlépe se učí pohromadě s ostatními v prostředí, ve kterém je možné si vyměňovat zkušenosti a sdílet dobrou praxi. K tomu je potřeba mít ucelený celoměstský program dalšího vzdělávání a vhodné prostory.
 • Vedle toho by i pedagogové měli mít možnost ovlivnit další vývoj školství. Jsou to vysoce kvalifikovaní odborníci, takže nevyužít jejich potenciál by byla obrovská škola. I proto komunity praxe musí zahrnovat i zástupce města, univerzity a vedení škol.

6. Podpora zapojení škol do místní komunity – škola není jenom škola

 • Škola připravuje na život a život se neodehrává jenom ve třídě. Mimo to mají školu tělocvičny a další prostory, které by bylo škoda mimo výuku nevyužít. Proto potřebujeme školy, které jsou otevřené spolupráci v místní komunitě – s rodiči, sportovními kluby a dalšími organizacemi včetně zaměstnavatelů.

7. Posílení vícezdrojového financování

 • Školy jsou vícezdrojově financovány už v základu. Peníze na platy přicházejí ze státního rozpočtu, zřizovatel (město) hradí provozní výdaje. Ale je i celá řada dalších možností – například dotační programy nebo sponzorské dary.
 • I když jsou někdy dost byrokratické, je škoda další zdroje nevyužít. Zvláště v případě, kdy umožní získat významně větší množství prostředků než je v silách města.

Realizace takového programu je pouze zčásti na městě. Nicméně rád bych vytvořil podmínky, které školám, jejich vedení i pedagogům umožní získat potřebnou podporu, umožní se rozvíjet a využít lidský potenciál, který v nich i budoucích generacích máme.


Pokud jste dočetli až sem, tak vás zřejmě školství v Českých Budějovicích opravdu zajímá. Budu velmi rád, když mi sdělíte svůj názor. Buď emailem, nebo v komentáři na této stránce.

Klima na budějovických školách, vztahy pedagogů k žákům a rodičům

Jak jsem minule slíbil, v dalším příspěvku se zaměřím na vztahy pedagogů k žákům a rodičům. Jenom pro upřesnění – výsledky vycházejí z dotazníkového šetření, které proběhlo v červnu 2019 mezi pedagogy. Základní informace o průzkumu jsou v mém předchozím příspěvku.

Co tedy vyšlo zajímavého? V tomto případě se budu věnovat spíše výsledkům, které pro nás mohou signalizovat nějaké problémy ve školách, kterými je třeba se systematicky zabývat.

Zarážející je, že téměř 42 % odpovídajících pedagogů vnímá jako problematické dodržování pravidel žáky. Navíc celkově 25 % pedagogů souhlasí s tím, že se žáci bojí některých spolužáků a 9 % z nich má samo ze žáků strach. K tomu přes 14 % necítí dostatečnou podporu od rodičů. Tyto výsledky se mezi jednotlivými školami liší, ale málokde se problémy vůbec nevyskytují. Kupodivu není příliš velký rozdíl mezi pedagogy na 1. a 2. stupni.

To podle mého názoru svědčí o tom, že práce pedagoga na základní škole je jednak v současnosti náročná všude, jednak potřebujeme zapracovat na metodické a další podpoře škol týkající se patologických jevů a jejich prevence (v současnosti spolupracujeme například s organizacemi Do světa a Theia), i když sami pedagogové tuto potřebu podle výsledků dotazníkového šetření příliš nevnímají. Pravděpodobně bude vhodné i sdílení dobré praxe, protože jsou evidentně školy, které se umí s problémy vypořádat lépe.

Trochu mne ale mrzí, že přes čtvrtinu pedagogů si myslí, že žáci se nemohou účastnit rozhodování na jejich škole. Osobně si myslím, že zapojení žáků do rozhodovacích procesů ve školách patří k výchově budoucích aktivních občanů a mělo by být normální součástí chodu školy. Takže se určitě budu na školách ptát, jakým způsobem zapojení realizují. A budu rád, pokud se podaří míru smysluplného zapojení žáků zvýšit.

Zároveň je to však pouze jedna strana celého příběhu. Prakticky téměř všichni pedagogové se shodují, že se chovají k žákům férově. Ale zatím nevíme, jak to vnímají sami žáci a rodiče. To se nicméně dozvíme až v příštím roce.


U tohoto příspěvku jsou povoleny komentáře, máte-li tedy vlastní zkušenost, případně jej chcete okomentovat, sem s tím 🙂 To samé lze u sdíleného příspěvku na mém facebookovém profilu.

Klima na budějovických školách

V červnu jsme na městě provedli dotazníkové šetření mezi pedagogickými pracovníky na českobudějovických základních školách. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem vnímají klima na své škole, tj. vztahy s vedením škol, kolegy, žáky, rodiči, materiální podmínky ve škole a podporu ve svých vzdělávacích aktivitách.

Výsledky jsou zajímavé a dávají dobrý obrázek o tom, v čem jsou silné a slabé stránky jednotlivých škol. Budeme z nich proto vycházet při určování priorit pro podpůrné aktivity ze strany města a konkrétních úkolů pro vedení škol tak, aby se kvalita škol v Českých Budějovicích zvyšovala.

Takovýto průzkum by plánujeme realizovat pravidelně a jednotně za celé město, aby bylo možné srovnání mezi školami i v čase. Během příštího školního roku proto připravujeme jeho rozšíření i na mateřské školy, rodiče a žáky.

A nyní už ke konkrétnějším výsledkům. Ze 645 oslovených pedagogických pracovníků jich odpověděla nadpoloviční většina, celkem 368. Souhrnné hodnocení klimatu dopadlo vcelku dobře. Na škále od 1 do 10 klima jako vynikající až dobré (1 – 4) hodnotilo přes 80 % pedagogických pracovníků. A téměř 96 % z nich je rádo, že pracuje na své škole.

Pedagogové na prvním stupni hodnotí souhrnné klima mírně lépe. Podle doby působení na dané škole se výsledky liší pouze zcela minimálně.

Velká část pedagogů (kolem 90 %) také důvěřuje stávajícímu vedení škol, má dostatek příležitostí se dále vzdělávat a vnímá podporu od svých kolegů i při uplatňování inovací ve výuce.

Naopak 43 % pedagogických pracovníků nevnímá svou práci jako dostatečně finančně ohodnocenou.

V příštím příspěvku se zaměřím na vnímání vztahů pedagogů k žákům a rodičům.