Seminář se uskuteční 2. února 2023 od 13:00 do 15:00 v budově Poslanecké sněmovny – místnost č. E138, Malostranské náměstí 7/19, 118 26 Praha 1.

Svou účast, prosím, potvrďte na e-mail: svobodav@psp.cz nejpozději do 25. ledna 2023.

Program

Úvod a přivítání

13:00 – 13:10

  • Tomáš Dubský, místopředseda Zemědělského výboru, člen Podvýboru pro rozvoj venkova a poslanec Parlamentu České republiky
  • Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., člen Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a poslanec Parlamentu České republiky
  • Mgr. Eliška Olšáková, místopředsedkyně Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a poslankyně Parlamentu České republiky


Shrnutí současného stavu

13:10 – 13:30

  • Ing. Pavel Březina, předseda představenstva Asociace českého tradičního obchodu

Prodejny budoucnosti

13:30 – 14:20

  • Prodejna 2030 – Mgr. Lukáš Němčík, Svaz českých a moravských spotřebních družstev
  • Bezobslužná prodejna – Pavel Kozler, AKA (Asociace komunikačních agentur) a Knowinstore a Marek Šíp, jednatel firmy ArrowSys Tábor
  • Moderní obchod na venkově – Ing. Miloslav Hlavsa, ředitel družstva Konzum Ústí nad Orlicí
  • Zkušenosti z obce – Olga Dvořáková, obec Bítovany

Programy „Obchůdek 2021+“ a „Česko platí kartou“

14:20 – 14:40

  • Ing. Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Diskuse

14:40 – 14:50

Shrnutí a závěr

14:50 – 15:00

Seminář – Obslužnost venkova aneb Prodejna budoucnosti – 2. 2. 2023
RSS