Po několika měsících ve sněmovně se ukázalo, že těžko dokáži časově skloubit práci v poslanecké sněmovně s plnohodnotným fungováním na pozici neuvolněného náměstka primátora odpovědného za oblasti školství, sociálních věcí a cestovního ruchu, byť to bylo mým původním záměrem a všechny tyto oblasti mám rád. Protože chci, aby se tyto oblasti nadále úspěšně rozvíjely, hledal jsem cestu, jak alespoň část agend předat při zachování kontinuity a dokončení rozběhnutých projektů.

V rámci koalice jsme se dohodli, že oblasti školství a sociálních věcí spolu s funkcí náměstka převezme kolega Tomáš Chovanec (HOPB). Protože jeho aktivity znám, pevně věřím v jeho schopnosti tyto náročné oblasti vést. Sám jsem byl zároveň zvolen neuvolněným radním pro oblasti IT a cestovního ruchu, takže alespoň v těchto oblastech bude má aktivita na městě pokračovat i nadále.

Rád bych i touto formou poděkoval všem, se kterými jsem v oblastech školství, sportu a sociálních věcí spolupracoval. Byl to pro mne velmi cenná zkušenost, na kterou navazuji i svou prací ve sněmovně ve výborech a podvýborech. Určitě proto budu na řadě témat spolupracovat s budějckými organizacemi a s komunální politikou v Českých Budějovicích bych rád i nadále udržoval blízký kontakt.

7. 2. 2022 jsem odstoupil z funkce neuvolněného náměstka, abych se mohl lépe věnovat práci poslance
RSS