Do poslanecké sněmovny kandiduji na společné kandidátce Pirátů a Starostů se dvěma zásadními tématy – digitalizací veřejné správy a rozvojem cestovního ruchu. V obou těchto oblastech je mou ambicí přispět k řešení problémů, které jsou dlouho zanedbávány.

Jako vystudovaného informatika mne nenechává chladným to, jak v této oblasti zaostáváme. Česko je v digitalizaci státu 3. od konce v žebříčku EU a 99. na světě. Místo řešení, která by využívala skutečný potenciál digitalizace, máme nepropojené systémy o nedostatečné kapacitě, uživatelsky nepřívětivá řešení nebo zbytečně drahé zakázky na IT. Velkým problémem je také vazba mezi softwarovými řešeními využívanými ve státní správě a samosprávách. 

Potřebujeme digitalizaci dát zásadní politickou prioritu na úrovni vlády a změnit kompetence jednotlivých centrálních orgánů státní správy, aby bylo možné pro IT řešení vycházet z jednotné architektury, bezpečně sdílet data i dobrou praxi. Místo samostatných, ale hodně podobných systémů vyvíjených pod různými ministerstvy, např. pro dotace, je nutné prosazovat sdílená řešení využívající již dříve za veřejné prostředky vytvořený programový kód. Místo zadávání drahých zakázek externím dodavatelům potřebujeme mít ve státní správě vlastní schopné vývojáře a metodickou podporu. Místo zdigitalizovaných neefektivních procesů je nutné procesy navrhovat tak, aby odpovídaly moderním technologiím.

Proč je například stále nutné žádat o prodloužení řidičského nebo občanského průkazu a chodit na úřad pokaždé dvakrát? V bance nám přece kartu také prodlužují automaticky. Proč je nutné sebou mít při řízení řidičský průkaz, když je možná digitální kontrola řidičského oprávnění policií? Nad těmito pozůstatky minulých dob je potřeba se zamyslet a legislativně příslušné procesy upravit.

Druhým tématem, kterému se chci věnovat, je cestovní ruch. V cestovním ruchu pracuje každý 22. Čech a tvoří necelá 3 procenta ekonomiky. Pro jižní Čechy má nicméně cestovní ruch speciální význam, protože zde máme řadu turisticky ceněných a hojně navštěvovaných míst – Lipno, Český Krumlov nebo Šumavu. Snoubí se zde historie, kultura, sportovní akce i jedinečná příroda. Máme místa ještě neobjevená i místa, která jsou turismem naopak přetížená.

Kvůli pandemii covid-19 dostal cestovní ruch velkou ránu. Podnikatelé se potýkají s řadou problémů způsobených nejen poklesem zahraniční poptávky, ale i odlivem pracovních sil do jiných oborů. Jsme navíc jedna z mála zemí, která nemá vlastní zákon o cestovním ruchu, který by stanovoval odpovědnosti v jednotlivých úrovních systému cestovního ruchu, pravidla podnikání pro průvodce, horskou službu apod. a zejména pro sdružování finančních prostředků, aby se tyto prostředky vracely zpět do rozvoje regionů.

Pro to, aby se cestovní ruch rozvíjel udržitelně a podporoval rozvoj regionů, je nutné se mu systematicky legislativně věnovat. Je potřeba dát více nástrojů samosprávám pro regulaci nadměrného turismu a jeho negativních efektů včetně sdílené ekonomiky (AirBnB apod.), nastavit systém financování rozvoje cestovního ruchu, transformovat agenturu CzechTourism do opravdové destinační společnosti se zapojením soukromého sektoru, upravit marketingovou strategii a podpořit digitalizaci i v této oblasti.

Volby do poslanecké sněmovny se blíží – s čím do nich jako lídr Starostů a nezávislých v Jihočeském kraji jdu?
RSS