Po dlouhém přemýšlení jsem si za sebe určil 10 základních bodů, které bych chtěl, abychom se @STANcz a @PiratskaStrana po volbách společně prosadili.

  1. Sestavit vládu, která nebude rozkládat demokracii, rozkrádat stát, bude respektovat právo a ve které budou lidé, kteří mají charakter a svému oboru rozumí.
  2. Zmodernizovat ekonomiku, a tím získat dlouhodobý růst mezd, důchodů i příjmů rozpočtů státu a obcí. Víc „mozkoven než montoven“, bioekonomiky i místních firem.
  3. Zlepšit hospodaření státu a zbrzdit zadlužování. K tomu vede jak ekonomický růst, tak úspory výdajů a změny daní.
  4. Zvýšit dostupnost bydlení, hlavně pro mladé.
  5. Zlepšit kvalitu školství, aby rozvíjelo znalosti a dovednosti potřebné pro 21. století. A to i u těch dětí, které k tomu nemají potřebné zázemí doma.
  6. Prosazovat naše zájmy v EU, stát se lídry v rozvoji společného trhu.
  7. Narovnat práva pro sňatky stejnopohlavních párů.
  8. Zvýšit kvalitu životního prostředí ve městech i na venkově – lepším hospodařením s vodou, podporou biodiverzity, menší produkcí odpadů a jejich dalším vhodným zpracováním.
  9. Zdigitalizovat služby státu tak, aby byly intuitivní, efektivní a snadno dostupné.
  10. Zajistit bezpečnost ČR spoluprací v NATO, EU i dostatečnými finančními prostředky na provoz bezpečnostních složek.

Přál bych si, aby se díky naplnění těchto bodů z České republiky znovu stala prosperující a respektovaná země. Země, na kterou můžeme být jako její občané hrdí. Země, která má budoucnost. Více je v programu na https://piratiastarostove.cz

Co chci, aby se změnilo po letošních volbách do sněmovny?
RSS