Jihočeský kraj je o lidech, kteří by měli mít možnost plně využívat svůj potenciál

Baví mne podporovat rozvoj a růst lidí, se kterými spolupracuji. Kus pedagoga ve mně v tomto smyslu zůstává i poté, co jsem začal pracovat v řídících pozicích a dal se na politiku. Věřím v to, že každý z nás má potenciál, který by měl mít možnost rozvíjet a kultivovat. Bez ohledu na místo, ze kterého pochází, nebo finanční a rodinné zázemí. Investice do lidí je to nejlepší, co můžeme dlouhodobě dělat. A tomu by měl odpovídat i vzdělávací systém celého Jihočeského kraje.

Kraj především zřizuje střední školy, ale nejen to. Měl by také do určité míry plnit úlohu chybějícího středního článku řízení celého školství a umět propojit školy od mateřských až po vysoké. Vzdělávání totiž není jen o institucích, ale především o žácích a studentech, které má za cíl rozvíjet a formovat. A to nejde bez kvalitních pedagogů, nástrojů a vybavení škol. Ale ani bez spolupráce mezi školami a sdílení dobré praxe.

Letošní jaro bylo pro školy, pedagogy, žáky, rodiče velkou výzvou a náhlý vynucený přechod k online výuce někde fungoval lépe, někde hůře. Potřebujeme si z toho vzít ponaučení a využít to jako příležitost k tomu, abychom školství více otevřeli změnám a dokázali zmodernizovat jak obsah, tak i formy vzdělávání a využívané technologie. Díky tomu, že máme v jižních Čechách Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, máme k tomu i dobrou výchozí pozici – jenom ji využít.

To ale nepůjde bez samotné mladé generace, které se školství bezprostředně týká. Proto chceme zřídit studentský parlament kraje a tyto aktivity podporovat i na jednotlivých školách. Na středních školách by také měl být kladen větší důraz na smysluplnost vzdělávání, rozšíření nabídky volitelných předmětů a propojení s praxí.

Změny ve školství se nedají udělat ze dne na den. Je to dlouhodobé úsilí, jehož výsledky jsou vidět až za dlouhou dobu. Ale všechny země, které se touto cestou vydaly, nakonec sklidily úspěch. Mým cílem je, aby to tak bylo i v Jihočeském kraji. Proto kandiduji za STAROSTY A NEZÁVISLÉ na 10. místě a bud rád, když mi dáte hlas.

Více o kandidátce a programu STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH v Jihočeském kraji >

Proč kandiduji v krajských volbách?
RSS