Od ledna se v Českých Budějovicích spouští nová služba pro seniory – Taxík Maxík. Jeho služeb mohou využívat osoby s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, které jsou starší 65 let nebo jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P včetně doprovodu k cestám po městě a blízkém okolí, kam jezdí MHD.

Cena přepravní služby je stanovena v jednotné výši, a to 60 korun na osobu za jednu jízdu v maximální délce 60 minut včetně případné čekací doby. Tato cena, která je konečná, bude řidiči uhrazena v hotovosti při výstupu z vozidla. Taxík bude provozovat Městská charita a město bude na jeho provoz významně finančně přispívat.

Služba se objednává telefonicky nejlépe 48 hodin dopředu, více informací je na stránkách Městské charity České Budějovicích.

Speciální automobil pro seniory darovala Nadace Charty 77 a řetězec lékáren Dr. Max.

Taxík Maxík nově v Českých Budějovicích
RSS