Rok se s rokem sešel a je čas na zhodnocení našeho ročního působení v zastupitelstvu a radě našeho krajského města.

Byl to rok turbulentní. Poprvé jsme se jako STAN dostali do zastupitelstva, a to se ziskem 6,47 %, tj. 3 mandátů. Kandidovali jsme společně s místním novým hnutím Čisté Budějovice, se kterým úzce spolupracujeme i nadále. A byl to rok, kdy jsme se učili a snažili porozumět tomu, jak taková komunální politika na úrovni velkého města funguje. Někdy úspěšněji, jindy méně. Ale stále na sobě pracujeme.

Rozložení sil v zastupitelstvu nás dovedlo ke koalici s hnutími Občané pro Budějovice, koalicí Společně pro Budějovice (TOP09 a KDU-ČSL) a ANO 2011. V opozici zůstala ODS, Piráti a KSČM.

V radě města jsem díky tomu získal pozici náměstka pro školství, sociální věci a cestovní ruch. Můžu tak ovlivňovat rozhodování na úrovni nejužšího vedení města, což jsme před volbami vůbec neočekávali. Vnímám to hlavně jako odpovědnost, protože řada rozhodnutí není vůbec jednoduchá a většinou je to o kombinaci pro a proti různých variant – z těch velkých zmiňme například multifunkční sportovní halu nebo letiště. Ale na druhou stranu můžeme dost věcí ovlivnit, což mne naplňuje mírným optimismem, že politiku jde dělat slušně a s výsledky pro občany.

Co se zatím podařilo na městě změnit v jednotlivých oblastech našeho dlouhodobého volebního programu:

  • Zlepšení dopravy a parkování – otevření nové části parkoviště Jírovcova s kapacitou navýšenou na 438 parkovacích míst, příprava parkovacích domů, zvýšení kapacity parkoviště a nové zastávky MHD na Dlouhé louce, dokončení a schválení Strategického plánu udržitelné mobility, příprava strategie rozvoje MHD v Českých Budějovicích, zavádění chytrého řízení křižovatek, oprava Mánesovy ulice, zapojení města jako významného aktéra do přípravy Vltavské cyklostezky z Nové Pece až do Týna nad Vltavou
  • Přátelská a transparentní radnice – příprava nových webových stránek (nové technické řešení, na vzhledu a zpřehlednění se pracuje), příprava centralizace vybraných agend pro příspěvkové organizace pro dosažení úspor a zpřehlednění jejich hospodaření, strojově zpracovatelná otevřená data ze zasedání zastupitelstva města, revize dotačních programů a pravidla pro omezení střetu zájmů při rozhodování o dotacích
  • Promyšlené investice pro rozvoj metropole – realizace architektonické soutěže na revitalizaci parku Dukelská, spuštění soutěžního dialogu pro rekonstrukci KD Slávie, příprava střednědobých investičních plánů města a dalších organizací pro oblasti školství, sportu a sociálních věcí, otevření nového pavilonu MŠ Sedmikráska, realizace sportovních a přírodních zahrad u ZŠ, výstavba atletického koridoru u ZŠ O. Nedbala, podpora rozvoje vodáckého areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném
  • Aby město pomáhalo – zrušení poplatků za odpad pro děti do jednoho roku a od roku 2020 i pro seniory, podpora spolků formou dotací a zavedení nových dotačních titulů např. pro seniory nebo taneční a estetické sporty, investice do zkvalitnění péče v domovech pro seniory, výrazné navýšení dotací na terénní a odlehčovací sociální služby, příprava dostupného bydlení a řešení bytové nouze
  • Veřejný prostor pro život – nová mola na řece, odstranění části zábradlí u slepého ramene, více zeleně na náměstí a květiny v centru, výsadba stromů, omezení dopravy na náměstí v době adventu
  • Podpora kultury, sportu a cestovního ruchu – dotační programy pro sportovní kluby a kulturní akce, umožnění víceletých grantů, rozvoj venkovních sportovišť, otevření Žižkárny jako kulturně-kreativního centra
  • Chytří lidé, chytré město – rozšíření spolupráce s Jihočeskou univerzitou v oblasti školství a inovativního podnikání, zpracování koncepce rozvoje mateřského a základního školství v Českých Budějovicích, průzkum klimatu na školách, podpora inovativních projektů ve školách se zaměřením na 3D technologie, robotiku a jazyky, vstupní studie pro využití principů smart city
  • Čisté životní prostředí – nový způsob sběru tříděného odpadu v části města, zapracování požadavků na lepší hospodaření s vodou a využití obnovitelných zdrojů do připravovaných investičních záměrů města, realizace opatření pro energetické úspory ve školách

Mimo školství, sportu, sociálních věcí a cestovního ruchu, kde působím přímo, se snažíme naplňovat náš předvolební program i v oblastech, které nemáme přímo na starosti. Je to hodně o přesvědčování a vysvětlování. A také o dobré přípravě našich záměrů, abychom je dokázali zargumentovat a prosadit.

Také je nutné objektivně přiznat, že za leccos vděčíme spolupráci s našimi partnery a přípravě našich předchůdců – bez nich by například neexistovala projektová příprava, která je nutnou podmínkou realizace investičních projektů v tomto roce. Příští rok je však první, kdy máme šanci připravit od začátku rozpočet dle našich představ, proto doufáme, že budeme moci výčet reálných výsledků příští rok ještě významně rozšířit.

Zároveň je řada věcí, které, zcela upřímně, zatím nefungují zcela dle našich představ. Na poslední chvíli jsme zrušili veřejnou zakázku na Multifunkční centrum Dlouhá louka, když se ukázalo, že k projektu nemáme úplné informace. Vzali jsme si z toho ponaučení, že podobně významné investiční záměry je třeba pečlivě připravit a nelze zanedbat a přeskočit klíčové počáteční kroky – zejména širší vyjasnění otázek proč danou investici potřebujeme a co by měla splňovat (takových kostlivců v současnosti vypadává ze skříně více). Následně by měl být dostatečně transparentní i proces návrhu a projektování investice. V tomto ohledu je slibné například řešení KD Slávie formou soutěžního dialogu jako cesta i pro jiné investice.

Hodně problematická se jeví také situace kolem Jihočeského letiště České Budějovice. V něm má město 50% vlastnický podíl, nicméně pozemky, na kterých letiště je, jsou plně ve vlastnictví kraje. Město se doteď tedy z 50 % podílelo na krytí provozní ztráty, což jen v roce 2019 dělalo cca 25 milionů Kč. Do budoucna to vypadá, že požadavky letiště by měly být ještě větší, nicméně přínosy pro České Budějovice jsou dost diskutabilní. Proto bude nutné podíl města poměrně rychle dořešit a vyjednávání s krajem jednoduché nebude.

Také se zatím moc nedaří změnit komunikaci města navenek. Hodně by se mi líbil třeba chytrý emailový newsletter, do kterého by bylo možné si vybrat témata a části města, ke kterým by se pak obsah filtroval. Nebo tištěný čtvrtletník pro seniory. A samozřejmě nové webové stránky s lepším designem a přehlednější strukturou. Tak snad se podaří dosáhnout některých z těchto výsledků už v příštím roce.

Co mne také dost trápí, je fungování magistrátu, využití dostupných dat a rozpočet. Chybí mi přehlednější logika ve struktuře rozpočtu a možnost srovnání výkonnosti s jinými městy. Moc hezky to má například Plzeň, i když z mého pohledu by bylo lepší některé pohledy kategorizovat z hlediska potřeb obyvatel města. Jakmile totiž dojde na rozpočtové škrty, můžeme postupovat logicky od méně podstatných funkcí města.

Minimálně za své oblasti se o podobné srovnání výkonnosti budu snažit – u škol by to mělo být například z pohledu hospodaření, relativních ukazatelů k pedagogickému procesu (průměrný počet žáků na pedagoga, apod.) a měkkých ukazatelů např. ke klimatu školy. To vše by mělo sloužit pro systém hodnocení ředitelů. A obdobně i v dalších oblastech, například u domovů pro seniory.

Mám-li to uzavřít, práce je ještě hodně. Bohužel nebylo v některých oblastech na co moc navazovat, takže je třeba dávat dohromady rozvojové koncepce prakticky od nuly a trpělivě budovat důvěru u partnerů – škol, podnikatelů v cestovním ruchu, sportovních klubů i organizací poskytujícími sociální služby. Bez toho se dopředu nehneme a nebudeme ani pro obyvatele, ani pro další subjekty čitelní a důvěryhodní.

Roční bilancování v Českých Budějovicích
RSS