Jak jsem minule slíbil, v dalším příspěvku se zaměřím na vztahy pedagogů k žákům a rodičům. Jenom pro upřesnění – výsledky vycházejí z dotazníkového šetření, které proběhlo v červnu 2019 mezi pedagogy. Základní informace o průzkumu jsou v mém předchozím příspěvku.

Co tedy vyšlo zajímavého? V tomto případě se budu věnovat spíše výsledkům, které pro nás mohou signalizovat nějaké problémy ve školách, kterými je třeba se systematicky zabývat.

Zarážející je, že téměř 42 % odpovídajících pedagogů vnímá jako problematické dodržování pravidel žáky. Navíc celkově 25 % pedagogů souhlasí s tím, že se žáci bojí některých spolužáků a 9 % z nich má samo ze žáků strach. K tomu přes 14 % necítí dostatečnou podporu od rodičů. Tyto výsledky se mezi jednotlivými školami liší, ale málokde se problémy vůbec nevyskytují. Kupodivu není příliš velký rozdíl mezi pedagogy na 1. a 2. stupni.

To podle mého názoru svědčí o tom, že práce pedagoga na základní škole je jednak v současnosti náročná všude, jednak potřebujeme zapracovat na metodické a další podpoře škol týkající se patologických jevů a jejich prevence (v současnosti spolupracujeme například s organizacemi Do světa a Theia), i když sami pedagogové tuto potřebu podle výsledků dotazníkového šetření příliš nevnímají. Pravděpodobně bude vhodné i sdílení dobré praxe, protože jsou evidentně školy, které se umí s problémy vypořádat lépe.

Trochu mne ale mrzí, že přes čtvrtinu pedagogů si myslí, že žáci se nemohou účastnit rozhodování na jejich škole. Osobně si myslím, že zapojení žáků do rozhodovacích procesů ve školách patří k výchově budoucích aktivních občanů a mělo by být normální součástí chodu školy. Takže se určitě budu na školách ptát, jakým způsobem zapojení realizují. A budu rád, pokud se podaří míru smysluplného zapojení žáků zvýšit.

Zároveň je to však pouze jedna strana celého příběhu. Prakticky téměř všichni pedagogové se shodují, že se chovají k žákům férově. Ale zatím nevíme, jak to vnímají sami žáci a rodiče. To se nicméně dozvíme až v příštím roce.


U tohoto příspěvku jsou povoleny komentáře, máte-li tedy vlastní zkušenost, případně jej chcete okomentovat, sem s tím 🙂 To samé lze u sdíleného příspěvku na mém facebookovém profilu.

Klima na budějovických školách, vztahy pedagogů k žákům a rodičům
Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

RSS