V červnu jsme na městě provedli dotazníkové šetření mezi pedagogickými pracovníky na českobudějovických základních školách. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem vnímají klima na své škole, tj. vztahy s vedením škol, kolegy, žáky, rodiči, materiální podmínky ve škole a podporu ve svých vzdělávacích aktivitách.

Výsledky jsou zajímavé a dávají dobrý obrázek o tom, v čem jsou silné a slabé stránky jednotlivých škol. Budeme z nich proto vycházet při určování priorit pro podpůrné aktivity ze strany města a konkrétních úkolů pro vedení škol tak, aby se kvalita škol v Českých Budějovicích zvyšovala.

Takovýto průzkum by plánujeme realizovat pravidelně a jednotně za celé město, aby bylo možné srovnání mezi školami i v čase. Během příštího školního roku proto připravujeme jeho rozšíření i na mateřské školy, rodiče a žáky.

A nyní už ke konkrétnějším výsledkům. Ze 645 oslovených pedagogických pracovníků jich odpověděla nadpoloviční většina, celkem 368. Souhrnné hodnocení klimatu dopadlo vcelku dobře. Na škále od 1 do 10 klima jako vynikající až dobré (1 – 4) hodnotilo přes 80 % pedagogických pracovníků. A téměř 96 % z nich je rádo, že pracuje na své škole.

Pedagogové na prvním stupni hodnotí souhrnné klima mírně lépe. Podle doby působení na dané škole se výsledky liší pouze zcela minimálně.

Velká část pedagogů (kolem 90 %) také důvěřuje stávajícímu vedení škol, má dostatek příležitostí se dále vzdělávat a vnímá podporu od svých kolegů i při uplatňování inovací ve výuce.

Naopak 43 % pedagogických pracovníků nevnímá svou práci jako dostatečně finančně ohodnocenou.

V příštím příspěvku se zaměřím na vnímání vztahů pedagogů k žákům a rodičům.

Klima na budějovických školách
Štítky:

1 komentář u „Klima na budějovických školách

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

RSS